Pitkänen: Pahan ongelma teoreettisesta ja käytännöllisestä näkökulmasta

25,00 

Vain 1 varastossa

Kuvaus

Pahan ongelma teoreettisesta ja käytännöllisestä näkökulmasta
Olli Pitkänen

Esikoisteoksessaan Pahan ongelma teoreettisesta ja käytännöllisestä näkökulmasta Olli Pitkänen pohtii, kuinka pahan käsitettä voitaisiin tarkastella nykyajan tarpeisiin elävästi mutta koherentilla tavalla. Pitkäsen mukaan sekä uskonnolliset perinteet että rationaalinen filosofia ovat pitkälti käyttäneet loppuun resurssinsa kohdata pahaa, mutta samaan aikaan käytännöllinen tarve pahan ymmärtämiseen näyttää alati kasvavan.

Erityisesti 2000-luvulle tultaessa pahasta on käyty paljon intensiivistä mutta usein yksipuolista keskustelua. Vanhat uskonnolliset perinteet ovat alkaneet radikalisoitua kohdatessaan kyvyttömyytensä muuntua nykyajan tarpeiden mukaisiksi. Tällöin myös pahan käsite on alkanut yhä enemmän viitata demonisoituun, täysin käsittämättömään epäinhimilliseen toiseuteen. Toisaalta, pyrkiessään ymmärtämään pahaa rakentavammalla tavalla moderni länsimainen tieteellis-filosofinen ajattelu on vienyt pahan käsitteeltä sen eksistentiaalisen syvyyden ajautuen keskusteluissaan loputtomiin yksityiskohtiin, joista filosofian ammattilaisenkaan on vaikea rakentaa kokonaisvaltaisen persoonallisen kokemisen kannalta mielekästä kokonaisuutta.

Pitkäsen tavoitteena on inspiroida yleistä keskustelua sekä lukijan omakohtaista pohdintaa siitä, kuinka pahan olemassaolon aiheuttamaan eksistentiaaliseen haasteeseen voidaan nykypäivänä pyrkiä vastaamaan sen paremmin romantisoimatta kuin trivialisoimatta pahan käsitettä. Tarkasteluissaan Pitkänen käyttää hyväkseen laajaa sivistystaustaansa (erityisesti pahan käsitettä koskevassa) modernissa filosofiassa karsastamatta kuitenkaan henkilökohtaisempaakaan otetta, jota pahan kokonaisvaltainen ymmärtäminen Pitkäsen mukaan välttämättä vaatii.

Väheksymättä monien klassisten filosofien, erityisesti Immanuel Kantin, F.W.J. Schellingin ja Sören Kierkegaardin antamaa panosta pahan ymmärtämiseen, nykyaika vaatii kuitenkin Pitkäsen mukaan uusia vielä ennakkoluulottomampia näkökulmia. Tässä suhteessa Pitkänen asettaa paljon toivoa viime vuosikymmeninä tapahtuneelle satanististen liikkeiden nousulle, jotka – vaikkakin usein perusteettomaan radikalismiin ja traagisiinkin virheisiin sortuen – pyrkivät eri tavoin kohtaamaan pahan suoraan siinä missä kristillisen perinteen sekä jälkikristillisen humanismin hallitsemassa valtavirran ajattelussa vaikeimmat pahaa koskevat kysymykset on tyypillisesti sysätty huomaamatta syrjään.

Olli Pitkänen on yhteiskuntatieteiden maisteri ja työskentelee tällä hetkellä Alfred Kordelinin säätiön tarjoamalla rahoituksella metafyysisen pahakäsityksen mahdollisuutta nykyfilosofiassa tutkivan väitöskirjan parissa.

Ensimmäinen painos 2014
Sivumäärä: 121
Sidosasu: Sidottu
ISBN: 978-952-67666-6-9

Lisätiedot

Paino 0.343 kg
Mitat 21 × 14.8 × 1.8 cm