Fosforos

Fosforos
Johannes Nefastos

Fosforos on kuusiosainen tutkielma Saatanan olemuksesta ja okkultismin filosofiasta. Teoksessa esitellään kokonaisvaltainen filosofinen järjestelmä, laajamittainen tutkielma arkkityyppisen Saatanan olemuksesta, ja perusteellinen oppirakennelma Ykseydestä, jossa Vasemman ja Oikean Käden tiet yhdistetään siksi kokonaisuudeksi, jollaisena ne aina ovat ilmenneet totuuden etsijän sydämessä. Kirjan kuusi osaa läpäisee ja täydellistää seitsemäs kommentaariosa, joka on esitetty alaviitteiden muodossa. Liitteinä on annettu tekstit ihmisen seitsemästä prinsiipistä hieroglyfisenä avaimena, jälkielämän tiloista, sekä viitteiden konversiotaulukko edelliseen, erillisinä vihkoina vuosina 2007-2008 julkaistuun laitokseen.’

SISÄLTÖ:

OSA I: Polyharmonia – Ykseyden filosofia on esitys okkultismin metafysiikan perusteista. Se käsittelee oppeja absoluutista, emanaatiosta, hyvän ja pahan ongelmasta, tahdonvapaudesta ja luonnon perustavanlaatuisista voimista, ja muodostaa siten johdatuksen sekä salatieteen peruslähtökohtiin yleisesti että Azazelin Tähden veljeskunnan filosofiaan, magiaan ja etiikkaan erityisesti.

OSA II: Discordamelior – Kadotuksen filosofia käsittelee satanismia ja pahan ideologiaa. Kirjan ensimmäinen osa, Kirkkaat Kasvot, esittää näkemyksen pahuuden vaikea-selkoisen ongelman ratkaisemisesta yksilön henkisessä pyrinnössä; toinen osa, Tummat Kasvot, antaa puheenvuoron sille negatiiviselle ja destruktiiviselle impulssille, jonka toteuttajien näkökulmasta maailmaa tulee ohjata kohti tuhoa ja kärsimystä, poispäin rakkauden inspiroimasta kehitysprosessista.

OSA III: Necrosophia on manifesti kuoleman puolesta, dekadentin nykymaailman raadollista ja hengetöntä viihteellisyyttä ja helppoja arvomalleja vastaan.

OSA IV: Pentagrammaton on kirjoitus magiasta ja siitä käytännöllisen okkultismin opista, joka mahdollistaa kasvamisen tämän korkean taidon ymmärtämiseen ja käyttöön. Kirjoituksen ensimmäisissä luvuissa käydään yksityiskohtaisesti läpi se sielullinen prosessi, jonka kautta aiemmin ulkoisena nähty energia kyetään hallitsemaan tahdonvaraisesti siinä vaiheessa, kun yksilön olemus on puhdistettu ja valmis sen hyödyntämiseen. Myöhemmissä luvuissa palataan salatieteen maailmankuvan filosofiseen esittelyyn sekä esitetään joitakin vasta-argumentteja materialistisen tieteen okkultismikritiikkiä vastaan.

OSA V: Cista Mystica kulkee satanismin konkreettisten symbolien kautta niihin peruskäsitteisiin ja –ongelmiin, joiden pohjalta okkulttisen maailmankuvan yöpuoli syntyy, ja joiden ymmärtämisen kautta sitä on käsiteltävä. Käsitellyt aiheet ovat: Varjo, Saatanan Silmä, Vapaa Tahto, Merkityksen Pyhyys, Paradoksi, Antikristus, Kärsimys, ja Demonologia.

OSA VI: Legifer & Clavis Magica käsittelee käytännöllistä magiaa Azazelin Tähden filosofian pohjalta. Aiheina ovat mm. mustan ja valkoisen magian periaatteet, ihmisen sielunevoluution vaiheet ja näiden soveltuvuus magian opiskeluun, sekä korkeammanlaatuisen rituaalimagian käytön edellytykset – energiapiirin itsenäistäminen, elintavat, mielikuvien muuntaminen sekä huomion keskittäminen. Näiden ohjeiden lisäksi on esitetty hymnien ja loitsujen järjestelmä sekä teurgiseen että goeettiseen työhön, ja kunkin kaavan yhteydessä lyhyt kommentaari sen sisällöllisistä merkityksistä.

LIITTEET:

LIITE I – Seitsemän prinsiipin hieroglyfinen avain

LIITE II – Kuoleman jälkeen

LIITE III – Viitetaulukko

 

Viides korjattu & täydennetty painos 2012
Sivumäärä: 325
Sidosasu: Sidottu
ISBN: 978-952-67666-4-5

 

Kirjoittaja: Johannes Nefastos
Julkaisupäivämäärä: 21.12.2012

Lisää ostoskoriin